นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท เทลาซีส จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวและสรรหาวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

เทลาซีส รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายในเวลาทำการทุกวัน เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ, การลงทะเบียน , การชำระเงิน และข้อมูลสนับสนุนผ่านทางการติดต่อโดยตรงกับคุณ หรือผ่านทางอัตโนมัติตามรูปแบบบริการที่เลือกใช้

วิธีการนำข้อมูลไปใช้

เทลาซีส ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการจัดการ, สนับสนุน, พัฒนาและรับการตอบรับถึงการให้บริการของบริษัทฯ เรายังทำการสำรวจความสนใจในสินค้าและบริการของบริษัท และทำการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งการบริการและการตลาด หากมีความต้องการข้อมูล บริษัทจะติดต่อกลับตามข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้

การให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

เทลาซีสไม่มีนโยบายขายข้อมูลส่วนตัว ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือการอนุมัติจากเจ้าของ